Corroventa 300tt

Posted by

Corroventas krypgrundsavfuktare för permanent installation i krypgrunder håller luftfuktigheten så låg att tillväxt av mögel, svamp eller dylikt förhindras. Några fördelar med CTR 300TT: Styrs och övervakas med HomeVision; Klarar grunder upp till 2m3; Effektiv vid fukt-, lukt- och radonsanering; Har hög kvalitet . För optimal funktion och prestanda bör Corroventas originalfilter alltid användas.

CTR 300TT är en avfuktare från Corroventa i Bankeryavsedd för krypgrund Från svenska Corroventa kommer CTR 300TT som är en kombination mellan . Någon som har erfarenhet av Corroventa CTR 300TT sorptionsavfuktare för krypgrund. DSTjul 2015Corroventa avfuktarejun 2015Acetec bra? Corroventa – Butik för Corroventa krypgrundsavfuktare. Hem › TillverkareCachadLiknandeCorroventa Utbytesfilter 002för bästa prestanda och livslängd använd alltid Corroventa orgin.

Corroventa Utbytesfilter 201till CTR 300TT TT2. Butik för Corroventa CTR-300TTkrypgrundsavfuktare och avfuktare krypgrund.

För bästa prestanda och livslängd använd alltid Corroventa orginalfilter.