Besiktning lyftredskap

Posted by

Hoppa till Besiktning av lyftanordningar – Vilka anordningar du ska låta besikta och hur ofta de ska besiktas står i föreskrifterna om besiktning av . Besiktning och fortlöpande kontroll av band- och rundslingor. En besiktning kan ge viktig information som kan användas för att säkerställa.

Användning av lyftanordningar och lyftredskap; AFS 2006:Användning av . Besiktning och Service för Din säkerhet Enligt gällande standards och Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska lyftredskap besiktigas och dokumenteras minst en gång . Certex besiktning kan hjälpa er att kontrollera lyftredskap, utföra besiktning av fallskyd linröntgen och sprickindikering. Därefter behövs ett underhåll i form av besiktning, kontroller och. Som arbetsgivare har man ett stort ansvar för personalens arbetsmiljö. En del i det ansvaret är att säkerställa att eventuella lyftanordningar och lyftredskap som . Det föreligger alltid stora risker för person- och materialskador vid lyft.

Därför är det viktigt att använda ändamålsenliga och godkända lyftredskap. Företaget får positiva besparingar samt bibehåller hög produktivitet. Arbetsgivaren ansvarar för att de arbetsredskap som används uppfyller gällande krav. Enligt lagen och förordningar ska besiktning av lyftredskap utföras årligen. Arbetsgivaren ansvarar för att de lyftredskap som används i lyftarbeten uppfyller . Arbetsmiljöverkets temasidor om lyftanordningar och lyftredskap samlar viktig information om de.

Här beskrivs också kunskapskrav och regler för besiktning.

Regler om besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anord- ningar finns i . Innehållet i katalogen beskriver en liten del av variantfloran inom lyftredskap som DynaMate IS. Lyftanordningar och lyftredskap används i många industrier och på grund av att arbetsmiljörisken anses vara hög finns det krav på besiktning. Som ett led i vårt säkerhetstänkande erbjuder vi besiktning och service av era lyftredskap. Lyftredskap: Komponenter eller utrustning som inte är monterade på.

AFS 2003:Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska . Användning av lyftanordningar och lyftredskap”, skall. Välja krantyp och lyftredskap utifrån exempelvis vad som ska lyftas, hur tungt.