Vriddon pneumatiska

Posted by

För 3-vägsventiler eller ventiler med 180° rörelse. Anslutningar enligt internationell standard.

RA är ett dubbelverkande vriddon som har en mycket kom pakt design med högt vridmoment och små inbyggnadsmått. Pneumatiska vriddon aerospace climate control electromechanical filtration fluid gas handling hydraulics pneumatics process control sealing shielding. AVS AB säljer kulventiler, vridspjäll, backventiler, säkerhetventiler, magnetventiler, flödesregulatorer, skjutspjäll, pneumatiska vriddon, elektriska vriddon, . Dubbelverkande pneumatiskt vriddon med aluminiumhus. Hålbilder enligt ISO 52och NAMUR standard.

Typ 10- Tillbehör till pneumatiska vriddon. Produkten på bilden kan skilja sig från den verkliga specifika . Den pneumatiska roterande servomotorn, typ 205 består av ett enkel- eller dubbelverkande pneumatisk, linjärt kolvdon med intern koppling till ett .