Överströmningsventil funktion

Posted by

Så snart det maximala flödes- respektive produkttrycket överskrids på grund av förminskningar i rörledning eller liknande . Ta reda på mer om överströmningsventiler!

Vilken funktion uppfyller de tryckbrytare som erbjuds som tillval? Hur mäter man upp trycket i hydraulsystemet. Käglan är kolvavlastad och enkelsätig, vilket ger en mycket hög precision på. Bränslet matas konstant till insprutningspumpen där en överströmningsventil gör att bränslet inte fortsätter att matas när matartrycket har uppnåtts.

Skruvpumpen förses i regel med inbyggd fjäderbelastad överströmningsventil som skyddar pumpen mot alltför höga tryck.

Max tillåtet arbetstryck som en funktion av. Funktionen var förvånansvärt pålitlig så länge bränslet var tillräckligt lättflyktigt, men. En del förgasare har gasspjäll med en överströmningsventil som minskar .