Överfyllnadsskydd cistern

Posted by

Denna handbok omfattar cisterner som är avsedda för brand- farliga vätskor. EN 136Överfyllnadsskydd för stationära cisterner, avsedda för flytande.

Ett överfyllnadsskydd skyddar effektivt mot överfyllning i till exempel tankar och cisterner. Sedan kliver besiktningsmannen ner i cisternen, rengör och skrapar bort ytrost för att. Kan indelas i olika fack för förvaring av olika kvaliteer i samma cistern. NIVÅMÄTARE, ÖVERFYLLNADSSKYD SKYLTAR m m. Cisterner i mark som rymmer mer än mdiesel,.

Besiktningsmannen kontrollerar bland annat att cisternen är tät och att överfyllnadsskyddet fungerar. Många cisterner är gamla och börjar rosta inifrån.