Vad är värmeväxlare

Posted by

En värmeväxlare är en smart grej som hjälper till att överföra värme från en vätska eller gas till en annan. Värmeväxlare är en teknisk lösning som används för att överföra. Det finns olika typer av värmeväxlare och de fungerar på olika sätt, beroende på vad man ska .

En värmeväxlare används för att överföra värmeenergi från ett medium till ett annat. Mediet kan till exempel vara vatten eller luft, men även andra fluider och i . Den värme som finns i bostaden, oavsett var den kommer ifrån, ska inte släppas rakt ut. Om du installerar ett ventilationssystem med en värmeväxlare får du inte bara frisk luft. I fjärrvärmecentralen finns två värmeväxlare, en för varmvatten till kranarna och en för elementen. En värmeväxlare är en anordning som överför värme från ett medium, som till exempel en gas, till ett annat medium, som en annan gas eller en vätska. Branschens krav på vad värmeväxlaren ska kunna prestera är sammanställda här.

Vid vakuumlödning bildas en lödfog vid varje kontaktpunkt mellan grundmaterialet och lodmaterialet. Det ger en värmeväxlare med två separata kanaler eller . Råd om vad för typ av värmeväxlare som behövs kan vi ej avgöra då det finns för många faktorer för att beräkna storleken. Välja själv vilken typ du behöver eller .