Ungdomsspråk och slang

Posted by

Det som utmärker ungdomsspråk mest är just att orden och uttrycken är nya och. Ungdomar talar ett torftigt språk (torftigt = enkelt och fattigt). Slang som allt annat språk förändras kontinuerligt.

Jag tror att ungdomsspråk kommer från våra sms vi skriver. Most of them were classified as bad language and slang. Key words ungdomsspråk, språkförändringar, attitydundersökning, enkätundersökning, apparent-. Sök bland över 300uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.

Nyckelord: språk – genus – slang – svordomar – könsord – ungdomar. Vad är det för skillnad på ungdomsspråk och vanligt talspråk? De har ”lånat” uttryck och diverse slang från flera olika .

Dessutom presenteras ett par undersökningar av finlandssvenskt ungdomsspråk. Slangen hotar vår ordskatt (Dagens Nyheter. 19rs). En fördjupningsuppgift som undersöker användningen av ungdomsspråk och slang.

Eleven beskriver kort vad de båda begreppen innebär, samt redogör för de . En rapport som handlar om ungdomsspråk och slang, och bland annat behandlar frågan om vilka likheter som finns mellan de olika språkfenomenen. Göteborgs universitet och har bland annat studerat ungdomsspråk. Från vänster: Fredrik Yngve, Rim Tanoukhi, Mazlum Yildiz och Ester Arévalo Olsson diskuterar slang och ungdomsspråk.

Sett i relation till ungdomsspråk och slang innebär det att varje gång slang talas eller skrivs lämnar det spår efter sig i de register inom vilka slangen används. Tänkte höra med er vad ni tycker och tänker om ungdomsspråk och slang. Vilka slangord använder ni och vad anser ni vara ett typiskt . I UNGDOMSSPRÅK diskuterar Ulla-Britt Kotsinas det språk som används i samtal tonåringar emellan. En ordbok för slang, sköna or uttryck och talesätt – som du säger dom!

Det svenska ungdomsspråket innefattar många ganska skiftande varianter, vilket bl.