Tömning fettavskiljare

Posted by

Tanken töms av en slambil från en separat koppling. Alla restauranger måste ha en godkänd fettavskiljare och detta . Tillsammans går vi genom behov och förutsättningar för att optimera tömningsintervallet av din fettavskiljare. Vi ser även till att säkerställa gällande kommunala . Rensa erbjuder totalentreprenad och installation av fettavskiljare. Vi hjälper er med projektering, installation, service och tömning av fettavskiljare!

Då fett, slam och partiklar ansamlas i fettavskiljaren är det viktigt att det finns en etablerad tömningsrutin och att tömningen av fettavskiljaren sker regelbundet. En fettavskiljare samlar upp det fett som rinner ut i avloppet i en särskild. Efter tömning av fettavskiljaren återvinns fettet och blir till biogas och . Tecknad bild som visar tömning av fettavskiljare samt hämtning av behållare för.

Fett i avloppsvattnet samlas upp i en fettavskiljare som regelbundet töms. Alla verksamheter som kräver fettavskiljare måste även ha ett avtal med godkänd entreprenör för regelbunden tömning av avskiljaren. För att en fettavskiljare ska fungera enligt renhållningsordningen ska den tömmas minst en gång per kvartal eller efter behov. Alla fettavskiljare kräver regelbundet underhåll.

Här ingår tömning, rengöring och vattenpåfyllning. Vi har över års erfarenhet av tömning av avskiljare för . Kretslopp och vatten ansvarar för tömning av fettav- skiljare från .

Alla som startar en ny verksamhet som kräver fettavskiljare skall anmäla det till. Tömning av fettavskiljaren får endast utföras av kommunens utsedda . Fettavskiljare fungerar enligt principen att fett har lägre densitet. Fettavskiljaren ska tömmas helt och hållet och därefter renspolas. Solna stad har genom Stadsbyggnadsförvaltningen upphandlat entreprenör för insamling av fett från fettavskiljare.

Fettavskiljare kräver även regelbunden tömning för att den ska fungera. Tömning måste utföras med jämna mellanrum och vid behov så att avskiljaren alltid . Tänk på följande inför tömning av din fettavskiljare Om du inte redan har meddelat oss en kontaktperson, som entreprenören kan kontakta vid behov inför. Ragn-Sells hjälper dig att slamsuga pumpgropar, oljeavskiljare, fettavskiljare, dagvatten- och rännstensbrunnar. Information och riktlinjer rörande fett och fettavskiljare i. Har du en fettavskiljare som är i behov av underhåll? Vi på VOAV kan hjälpa dig med spolning, tömning och besiktning av din anläggning.

För att fettavskiljaren ska fungera måste den tömmas och rengöras regelbundet. En fettavskiljare som inte fungerar släpper igenom stora mängder fett. Vi är anlitade av kommunen att tömma alla fettavskiljare i Luleå kommun. Enligt de bestämmelser som tagits fram i kommunen ska en fettavskiljare tömmas .