Talarstol ambo

Posted by

Ambon är en talarstol, ofta flyttbar, föregångare till predikstolen, avsedd för läsning. Ambon ersattes av predikstolen, men har i modern tid återkommit i kyrkorna .

Tillverkat i svensk massiv ek som såpbehandlats. En ambo är en talarstol för kyrkligt bruk och Gagnefs församling har med hjälp av medel från EFS låtit Per Målare tillverka en till Gagnefs kyrka. Från riksdagens talarstol har försvararna av den svenska militära insatsen motiverat den . Ambon är en talarstol, ofta flyttbar, föregångare till predikstolen, avsedd för läsning av episteln och evangeliet. Den återfinns i några medeltida italienska kyrkor.

Ambo, En talarstol med mikrofon som ofta används då texter ska läsas. Ambon kan avse:ambo, en talarstol i en kyrkaAmbon, en kommun i departementet Morbihan, FrankrikeAmbon, en stad i provinsen Moluckerna, . Också den enda bevarade talarstolen från medeltiden, en ambo, finns inuti kyrkan. Guide till Vamlingbo kyrka på Gotland med länkar till vad som finns i . EngelskaKA online och ladda ner nu vår gratis översättare som du kan använda när som helst utan kostnad. Ny ambo – talarstolFrån ambon (talarstolen) sker textläsningar och förböner vid gudstjänsterna.

Translation and Meaning of talarstolen, Definition of Word talarstolen in. Kalmar Domkyrka Ett central altare en dopfunt och en ambo (talarstol) som vi har gjort till Kalmar Domkyrka. Enligt Svensk uppslagsbok betyder ambo ‘talarstol el. Ambon är en medeltida föregångare till predikstolen, avsedd för . Swedish-English Translation for (subst.) ambo, talarstol (i kyrka) – online dictionary EUdict.