Säkerhetsfaktor lyftredskap

Posted by

BILAGA Granskningsprotokoll för lyftredskap Nr. Lyftredskapen har en bestämd säkerhetsfaktor. Lyftredskap och användningsområden hos BAE-Systems. Tusentals lyft sker dagligen där ett lyftredskap används, tusentals transporter sker där. Säkerhetsfaktor för mjuka lyftredskap är 7:1. Ett stort antal människor använder dagligen lyftanordningar och lyftredskap.

Olyckor eller tillbud inträffar till exempel vid koppling av laster, personlyft och . Dimensionering av balkar som är del av en lyftredskap är inte en . Verksamheten omfattar i huvudsak konstruktion och tillverkning av lyftredskap samt konstruktion och ritarbete på konsultbasis inom området lyft. AFS 2006:Användning av lyftanordningar och lyftredskap styr kraven för användning. Skillnaden mellan dessa är att Char en säkerhetsfaktor på 10-12:1 . Mjuka lyftredskap har en säkerhetsfaktor på 7:och är färgkodade för varje max last, se tabell. Tabell: Mjuka lyftredskap – färgkod och nominell arbetslast. Material: Höghållfast stål, härdat och anlöpt. Yoke är ett registrerat varumärke som ägs av YOKE INDUSTRIAL CORP.

Alla kättingredskap är CE märkta och följer gällande regler inom EU. Mjuka lyft redskap är dussutom färgkodade för varje maxlast. Säkerhetsfaktorn för mjuka lyft redskap är 7:1. Nyckelord: KL-trä, lyftredskap, lyftplatta, lyftskruv, massivträ .