Regnvatten dricksvatten

Posted by

Det är först nyligen som regnvatten anses vara en osäker källa för dricksvatten. Vår tekniska framstegen har skapat kommunala avloppsvatten samt gifter och . Här hittar du värdefulla tips om hur du får bort eller tar vara på regnvatten runt. Att använda regnvatten verkar vara bra till diskmaskin, tvättmaskin, toa osv men inte till dricksvatten. Men det finns ju fina förfilter, omvänd . System för regnvattenjul 2012Självförsörjande hus – vatten! CachadLiknandejuli 20- inlägg – ‎författareRegnvatten passar nog bra för tvätt och disk.

Men för dricksvatten krävs mikrobiologisk barriär samt koll på vad vattnet innehåller. Regnvatten är gjord av vattenånga bildas runt luftburna partiklar, som. Enkel sol destillatörer konvertera regnvatten till rent dricksvatten . Uno Erikson med familj skapar sitt eget dricksvatten på Faludden genom att rena regnvatten med ett enkelt sandfilter, och det har de gjort. Använd regnvattnet, spara på dricksvattnet.

Det finns flera enkla metoder för att konvertera uppsamlat regnvatten till säkert dricksvatten. Efter reningen, häll vatten i ett rent glas eller burk för att undvika . Under några år har regnvatten insamlats från ett tak på södra Gotland för att försörja . När regnvattnet träffar jorden kommer organiska ämnen som håller på att ruttna och bildar COatt göra vattnet surt och .