Piezo kylelement

Posted by

Piezoelektricitet (från piezo trycka, pressa och elektricitet), är en egenskap hos vissa kristaller att när de deformeras omvandlas det mekaniska arbetet till . OBO Piezeelectric Buzzer Piezo Speaker Ringer.

Jag vill minnas att argumenten när dessa kylelement- aggregat kom ut på marknaden var att de var just strömsnåla och saknade rörliga delar . Kylelement till lysdioder – Led-tillbehör – Optoelektronik – Brett produkturval hos Transfer Multisort Elektronik. Citizen ledeille – Heat sink for Citizen leds – Elektroniikan komponentit – led-osaamista vuodesta 19eiab Finland Oy, Citizen. Jäähdytyselementit, heatsink – Elektroniikan komponentit – led-osaamista vuodesta 19eiab Finland Oy, Citizen.

Verket består av ett kylelement och en metalllplatta.