Peltiereffekt

Posted by

Peltiereffekt är ett termoelektriskt fenomen där man genom att låta likström flyta genom olika metaller eller halvledare kan få fram en värmepump som kyler på . Den Peltier-effekt var en oavsiktlig upptäckt att Peltier gjorde när han undersökte elektricitet.

I ett experiment att han skulle minnas resten av sitt . Peltiereffekten används i kombinerade kyl- och värmeskåp för campare, för att hålla lasrar i konstant temperatur, och för att sänka temperaturen . Absorptionen eller alstring av värme (beroende på strömriktning) som inträffar när en elektrisk ström får passera genom en korsning mellan två . Peltiereffekt, termoelektrisk effekt oppdaget av J. Når det sendes strøm gjennom to forskjellige metaller som er i kontakt med .

Der Peltier-Effekt ist zusammen mit dem Seebeck- und dem Thomson-Effekt einer der drei thermoelektrischen Effekte. Peltier-effekt, (efter den franske fysiker Jean Charles Athanase Peltier, 1785-1845), opvarmning eller afkøling, som forekommer i det punkt (loddestedet), hvor . Peltier-Effekt, ein nach dem französischen Uhrmacher Peltier (1785-1845) benannter thermoelektrischer Effekt, bei dem in einem aus zwei verschiedenen .