Muddra sjöbotten

Posted by

Muddra själv med vår nya muddringsutrustning för enskilt bruk. Vi utför muddring och bygger bryggor över hela Sverige.

Eftersom det är otroligt mycket jobb att frakta ut matjord funderar jag på att muddra upp slam från en . Muddring är det enkla sättet att förnya stranden, och en bra vågbrytare gör den. I den här guiden följer en kortfattad beskrivning av vad som gäller när du utför muddring. Du vet väl att muddring är känsligt ur juridisk synpunkt? FÖRORENINGAR Ett miljövänligare och effektivare sätt att muddra.

Det kan bli resultatet om man fryser förorenat bottensediment till is och . Det man också har gjort i mindre sjöar är att muddra sjöbotten. Man tar bort det övre skiktet av sedimentet som är väldigt näringsrikt.