Miri larm typ 3

Posted by

MIRI LARM är en komplett elektronisk utrustning för övervakning av olje- och.

MIRI LARM SAFE är ett färdigkopplat skåp för utomhusmontage, komplett med monterad rotorblink och MIRI LARM typ 4; elektronisk utrustning för övervakning . ACO MIRI SLAM Består av centralenhet för montering på vägg eller på DIN-skena och nivågivare för montering i avskiljare. Som tillbehör finns en termistorgivare som larmar vid dämning i avskiljaren. MIRI oljeavskiljare är alltid försedda med en automatisk av-. MIRI Larm typ DUO och skikt- och dämningslarm för olje- och. Utförande MIRI Larm har såväl optiskt som akustiskt larm. Fettavskiljare MIRI FLEX skall placeras i frost-.

MIRI SLAM slamgivare för larm vid hög slamnivå. Larm för olje, bensin- och fettavskiljare, TTM Miri Larm Typ 2. MIRI LARM typ DUO oljeskiktsoch dämningslarm MIRI SLAM slamgivare för larm . ACO`s oljeavskiljarpaket By-Pass innehåller oljeavskiljare typ OLEOPASS P,.