M800 ställdon

Posted by

Elektromekaniskt ventilställdon för styrning av 2- och 3-vägs kägelventiler i tappvarmvattensystem, värmesystem och luftbehandlinggsystem. Modulerande styrsignal ger ett snabbt ställdon.

Vi erbjuder ett komplett sortiment av ställdon med olika ställkrafter, fjäderåtergång och gångtider för reglering av styrventiler. Tillämpas till följande ställdon med versionsnummer (tre sista siffrorna) eller högre. M800=880-0310-03 M800-S2=880-0311-03 M800-STS=880-0312-040 . Ventilställdon är ett elektromekaniskt ställdon för styrning av 2- och 3-vägs kägelventiler i: tappvarmvattensystem värmesystem luftbehandlingssystem styrs . Ventilställdon ALB1identisk med TAC FORTA M800.

Elektroniken i ställdonet gör så att ställdonet får samma gångtid oberoende av ansluten ventils . TAC Forta M7Linjärt ställdon med fjäderåtergång. Modulerande styrsignal ger ett snabbt ställdon. Proportionell styrsignal ger ett snabbt ställdon. Elektroniken i ställdonet gör så att ställdonet får samma gångtid oberoende av ansluten ventils slaglängd. Ställdon MBoch MBför kulventil, 2010-12-.

Denna installationsanvisning gäller endast följande ställdon,. Innan ställdonet avlägsnas från ventilen . Adaptersats för att anpassa ställdon av andra fabrikat till Regins ventiler. B, Temperaturgivare dykrör STP, (ospecificerad). Ställdon: KTM 5kan förses med adaptrar för de flesta vanliga ställdonen – se Adaptrar för ställdon.