Lastpallar mått

Posted by

BT och SJ den klassiska lastpallen för effektiva transporter på järnväg. Måttet 8x 12mm standardiseras i hela Europa och kallas EUR. En lastpall är en platt trä- eller plastkonstruktion som används för att transportera varor, bland annat med gaffeltruck. Finns även som exportgodkänd Heat Treate HT märkt enligt internationella regler (ISPM 15).

Här hittar du lastpallar och pallkrage för transportering av lättare till tyngre gods. Lastpallar som vi känner dem idag är en svensk uppfinning, kan man säga. SJ:s (Statens Järnvägar) behov av standardiserade mått i godshanteringen. Lastpallar ska uppfylla era krav gällande hantering, säkerhet och i vissa fall hygien samt utseende.

Vi lagerför normalt följande nya lastpallar. Större kvantiteter levereras direkt från fabrik i Sverige.

Vi skapar lastpallar med unika egenskaper som passar era behov. Lastpall med eu-mått samt många andra typer av pallar. Vi tillverkar alla typer av lastpall, helpall, halvpall, sjöpall och specialmått. Enhetspallen som då användes hade måtten 12x 8mm och kunde hanteras . Mått: 1200x800x1mm Max belastning: 15kg Vikt: kg. B-PALL B- pallen är en EUR-pall som inte är godkänd.

Lastpallen och lastpallsprodukter kom till Europa i samband med USA:s landstigning.

Enhetspallen som då användes hade måtten 12x 8mm och kunde . Före sammansättning genomgår brädorna en torkningsprocess. Det garanterar dig lätta och starka lastpallar enligt angivna mått, samtidigt som risken för mögel . För att klassas som godkänd Eur-pall måste pallen vara hel och ren, inga färgrester får förekomma, så ska lastpallen även hålla de angivna måtten. Pallpoolen köper och säljer lastpallar inom hela Stockholmsområdet. Denna pall håller samma mått som EUR-pallen (120×80) men är något svagare och kan . Mått: 12x 8x 1mm (klossar) Virkestjocklek: 16-mm. Totalt tillverkas mellan 40och 50lastpallar per år.

Måtten på lastpallarna är alltid detsamma vilket gör att man vet säkert hur många man kan få på olika typer av lastvagnar. Lastpallar är en del av transportindustrin. En ”pall” är alltså ett vedertaget mått för många varor av detta slag. Enhetspallen som användes hade måtten 12x 8mm och kunde hanteras med truck.