Krypgrund problem

Posted by

Problem som vanliga villaförsäkringar dessutom sällan täcker.

Misstänker du fukt i krypgrunden och vill göra en besiktning?

Vid mindre omfattande skador kan denna åtgärd avhjälpa problemen till en rimlig kostnad. Krypgrunden görs helt lufttät, dessutom isoleras mur . Många hus som står på krypgrund har problem med förhöjda fukthalter, vilket ofta ger mögel och en otäck doft.

En av de tidigare lösningarna för att försöka råda bot på fuktrelaterade problem i krypgrunder och torpargrunder var att . Med krypgrund avses ett grundläggningssätt där huset vilar på låga.

Trots sina många fördelar kan det uppstå fukt i krypgrund och även mögelpåväxt. Läs hur problemet lätt åtgärdas med rätt ventilation och avfuktning. Det beror på att undersökningar visar att mer än varannan krypgrund uppvisar fuktskador eller mögelangrepp. Detta problem kan göra både huset och de . Att fukt- och mögelskador är vanliga i hus med uteluftsventilerad krypgrund har man . Dock skiljer sig dagens krypgrund på några punkter väsentligt från den gamla.

I princip skulle man kunna välja flera åtgärder för att undvika probleEn är att . Läs mer här om vad du kan göra om du får problem med fukt i krypgrunden.