Hur funkar hydraulik

Posted by

Ordet hydraulik kommer från grekiskans hydrauliko´s och hy´draulos. Det sistnämnda betyder vattenorgel och sammansätts av orden hy´dör (vatten) och aulo´s.

HydraulikCachadLiknandeHydraulik (av grekiskans hydor, vatten och aulo’s, rör) är ett samlingsbegrepp för komponenter som ingår i ett hydrauliksystem, vanligen benämnt . Den moderna hydrauliken har revolutionerat industrin och sättet att arbeta, men också hur maskiner och fordon fungerar. Hydraulik är en teknik där kraft överförs med hjälp av trycksatt vätska. Varför oljan tar inte sönder ledningarna som är mycket svagare än betongen ? Inom bygg- och ingenjörsindustrin har hydraulik blivit en väldigt viktig teknik i dagens samhälle.

Den har moderniserat industrin och förändrat hur man arbetar.