Hur fungerar pneumatik

Posted by

En pneumatisk cylinder använder tryck av en gas att utföra arbete, linjära arbete. Ordet pneumatiska kommer från det grekiska och hänvisar till luft, som är den .

Hydraulik använder inkompressibel vätska, medan pneumatik använder tryckluft. Hydraulik och pneumatik är den kontrollerade överföringen av energi med hjälp av vätska. Pneumatik eller tryckluftsteknik, från grekiska pneuma (vin andedräkt), innebär användning av gaser, vanligtvis luft, för att överföra, lagra och styra energi. Hur man kopplar portarna framgår av symbolen för respektive ventil.

Vi lagerför ett stort sortiment av pneumatiska ventiler och kopplingar för de flesta.

Vad är skillnaden mellan pneumatik och hydraulik och hur fungerar en domkraft? Den här studiehandledningen ger grunderna i pneumatik och hydralik.