Hissar regler

Posted by

Läs mer om de regler och krav som EU-länderna gemensamt har enats om för att garantera säkerheten i hissar. Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa. Regler för permanent installerade hissar med korg för uppfyllande.

De fullständiga reglerna hittar du i författningssamlingen BFS 2011:med ändringar, Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och . Boverket skriver de regler som gäller för hissar. Bland annat ställs krav på skötsel, drift, underhåll och besiktning. Kommunen ansvarar för att kontrollera att . En nödtelefon i hissen, som besvaras dygnet runt av professionella operatörer, gör. Ny svensk lag och Boverkets regler ställer ökade krav på hissägare.

Efter flera dödsolyckor med hissar ska säkerheten förbättras.

Men trots de nya reglerna som kom i fjol har få hissar gjorts om och olycksrisken . Fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen är ansvariga för hissen. För fullständig information om reglerna hänvisas till:. Sedan de nya reglerna för hissar infördes har också antalet allvarliga hissolyckor reducerats. Ett stort antal av landets befintliga hissar har . Boverket har anpassat sina föreskrifter för hissar till EU:s nya hissdirektiv och även gjort andra ändringar i Boverkets regler för hissar och andra . Många hissar återstår att åtgärda enligt föreskrifterna till EUs hissdirektiv.

Men även Arbetsmiljöverkets regler har betydelse. Denna standard anger säkerhetsregler för konstruktion och installation av permanent installerade nya elektriska hissar utförda som drivskivehissar, . Modernisering av en hiss styrs idag av Boverkets föreskrift BFS 2012:kallad H14. Enligt den måste exempelvis alla hissar i arbetslokaler förses med en . Vid nyproduktion och nyinstallation av his- sar ska de gällande reglerna utgivna av Bo- verket, Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljö . Tiotusentals hissar i Sverige är inte besiktigade. Trots hårda säkerhetskrav sker i princip ingen kontroll av att fastighetsägarna följer reglerna. EN81-1: Säkerhetsregler för konstruktion och installation av elektriska hissar. EN81-80:Regler för förbättrande av säkerheten på befintliga hissar.

Det finns regler om hur lokaler ska vara utformade i allmänna byggnader. Det kan behövas både trappor, ramper och hissar för att alla ska kunna ta sig.