Hiss upphandlingar

Posted by

Upphandlingar med rubriker som hissar, installation av hissar, installation av rulltrappor, rulltrappor, reparation underhåll av hiss, reparation underhåll av . Installation och underhåll av hissar, rulltrappor och trapphissar och liknande. Stockholms stad i Stockholms län upphandlar för cirka miljarder kr per år från 15 .

Skåne län är Sveriges näst mest befolkade, med Malmö stad som största . Entreprenad hiss servicearbeten( UH-2016-), Öppet förfarande, 2016-08-. Klicka på hämta bevaka denna upphandling i menyn till vänster för att läsa . Här ser du vilka upphandlingar som är beslutade och ska genomföras. Ramavtal Besiktning av hiss- och lyftanordningar samt portar. Syftet med upphandlingen är att teckna serviceavtal med en eller flera entreprenörer för service på hissar inom Västfastigheters hela fastighetsbestånd.

HISS PRIS Att sätta rätt hiss pris är sällan en lätt uppgift för den som är ansvarig för upphandlingar. I kalkylstadiet i ett byggprojekt är det många gång. Upphandling nya hissar Administration, förvaltning – Upphandling Anbud – Ekonomi. Anbudsvärderingar; Upphandlingar; Slutbesiktningar; Garantibesiktningar.

Gummesson Hisskonsult kan även närvara vid förhandlingar och upphandlingar. Vi utför kontroller under entreprenadtiden, utför entreprenadbesiktningar och . Upphandling: Hiss, service och reparationer. Upphandlingen gällde reparation och service av hissar, både sådana som finns i fastigheter som ägs direkt av Nässjö kommun och de som . Förfrågan avser upphandling gällande projektledning och processstöd av . De flesta gamla elmotorer för hissar har lägre effektivitet än energieffektivitetsklass EI3. Större delen av kostnaden under en hiss livslängd . Fastighetsägarens hjälpreda vid upphandling av servicekontrakt.

Nya bestämmelser kräver mer av skötselföretagen . NMT Hisskonsult har stor erfarenhet underhållsplannering, service, upphandlingar och besiktningar för hissar och rulltrappor. Upphandling – Upphandling Ramavtal hissar.