Gödselhantering häst

Posted by

För dig som har djur finns bestämmelser för hur gödsel ska lagras och vad som är tillräcklig lagringskapacitet. Här kan du läsa mer om regler och riktlinjer för . För en häst som väger cirka 5kg handlar det om 8-ton gödsel – varje år!

Det blir tonvis med gödsel från landets cirka 30hästar. Därför är det viktigt att avrinning från gödsel inte förekommer. Landets hästar producerar cirka miljoner ton gödsel årligen. Många hästanläggningar har fraktat gödseln till deponi, men . Tät laring av gödsel gäller alltid (dvs från första hästen) Det står i . En normalstor häst på ca 5kg (mellanstor ponny väger ca 3kg) producerar någonstans mellan 8–ton färsk träck och urin per . Vår lösning för dig bygger på containerteknik.

Antingen har du egen container eller så tillhandahåller vi . Jag har haft besiktning av min gödselhantering, hästar och allt läggs ut där. En normalstor häst producerar 8-ton gödsel och urin per år. Småskalig gödselhantering är en av de bi- dragande. Gödsel innehåller växtnäring och mullbildande ämnen. En vuxen häst genererar årligen ca ton gödsel (inkl. strö) vilket genererar en viss mängd växtnäring utan hänsyn tagen till olika förluster på . Komposterad gödsel (läs om kompostering nedan) kan spridas direkt på åkern på .

Gödselhantering och gödsling på ett jordbruk innefattar lagring och. Allmänna regler gällande gödselhantering (ref och 3). Vid hantering av gödsel finns det regler att förhålla sig till. Reglerna är till för att bland annat minska påverkan på miljö och .