Fettavskiljare storlek

Posted by

ACO dimensioneringsverktyg för fettavskiljare erbjuder flera olika sätt att beräkna storlek beroende på individuella applikationsområden. Allt du måste veta om fettavskiljare Fett som släpps ut i avloppet skapar stora problem. Hur man bestämmer storleken på fettavskiljaren beskrivs på nästa sida.

Alla som startar en ny verksamhet som kräver fettavskiljare skall anmäla det till. Dimensionering av en fettavskiljare sker genom att först beräkna nominell storlek och sedan välja en passande avskiljare. Det krävs tillstånd för att installera fettavskiljare 6. Alla verksamheter som riskerar att släppa ut mer fett än vad normalt hushållsavloppsvatten innehåller . SS-EN 18- Fettavskiljare – Del 2: Val av nominell storlek, installation, drift och underhåll. Exempel på verksamheter som måste ha fettavskiljare:.

För att få korrekt storlek på fettavskiljaren ska man även ta hänsyn till beräknad fettmäng.

För restauranger och andra serveringslokaler är det i första hand antalet serverade matportioner som avgör storleken på fettavskiljaren. Ronneby Miljö och Teknik AB:s regler för fettavskiljare i. Fettavskiljare ska tömmas beroende efter storlek på avskiljare och verksamhet dock minst en gång per . Beräkning av storlek på fettavskiljare görs på två sätt. Visst du att du kan göra flödesdimensionering av fettavskiljare här. Genom att enkelt fylla i en verksamhetskalkyl får du fram den storlek på fettavskiljare för.

En fettavskiljare, med eller utan biologiskt reningssteg, fungerar först.

Slamfickan ska även vara 1gånger den nominella storleken för att . Fettavskiljare skall enligt SS-EN 1825-installeras om det finns risk för att mer än obetydliga mängder av. Fettavskiljare skall vara godkända enligt standard EN 1825-och. Det krävs tillstånd för att installera fettavskiljare. Fettavskiljare – Del 2: Val av nominell storlek, installation, drift och underhåll – SS-EN 1825-2. This European Standard provides guidance on the selection of .