Fettavskiljare kostnad

Posted by

Fettavskiljare ska enligt Boverkets Byggregler installeras om det finns risk för att mer än obetydliga mängder fett skickas ut i avloppet. Det som avgör om en viss verksamhet ska installera fettavskiljare är mängden fett som släpps . Nyheter Kontakt Välkommen till Fettavskiljaren Sverige AB Nu finns THOR för beställning RSK 56438Om Ni tidigare köpt en fettavskiljare från oss så kan vi .

H:\VA\Avskiljare\Fettavskiljare utökad info 2010. Det kan även medföra stora kostnader för fastighetsägare som måste betala de kostnader. Här nedan följer råd och anvisningar för fettavskiljare i Strängnäs kommun. VA-kollektivet och delar därför på alla kostnader. Sammanfattning, åtgärder för livsmedelsverksamheter, fettavskiljare. En beskrivning av det här resultatet är inte tillgänglig på grund av webbplatsens robots.

Ingen kostnad för dispens eller att anmäla fettavskiljare.

Kostnad för att installera, tömma fettavskiljare och anmälan till Stadsbyggnadskontoret tillkommer. Stoppen medför stora kostnader för renspolning och ersättning till drabbade . Alla som startar en ny verksamhet som kräver fettavskiljare skall anmäla det till . Allt spillvatten som kommer från en livsmedelslokal innehåller fett. När vattentemperaturen sjunker stelnar fettet och fastnar i, om du har kommunalt VA.