Fettavskiljare kök

Posted by

Det som avgör om en viss verksamhet ska installera fettavskiljare är mängden fett som släpps . Här nedan följer råd och anvisningar för fettavskiljare i Strängnäs kommun. Fettavskiljare ska enligt Boverkets Byggregler installeras om det finns risk för att mer än obetydliga mängder fett skickas ut i avloppet.

Nyheter Kontakt Välkommen till Fettavskiljaren Sverige AB Nu finns THOR för beställning RSK 56438Om Ni tidigare köpt en fettavskiljare från oss så kan vi . Vi vill i denna folder informera om de krav som finns på installation av fettavskiljare för att få ned utsläppen av fett i kommunens avloppssystem. De flesta livsmedelslokaler måste ha en fettavskiljare installerad. Rörmakaren har installerat en ny fettavskiljare i källaren på Danderydsgatan för två restaurangkök. Nu får vi se vilka restauranger som öppnar . Fettavskiljare, även kända som fett interceptorer, fettansamlingsutrustning och fettomvandlare, är VVS-enheter som är utvecklade för att samla upp fett och fasta . Dimensioneringen av fettavskiljare beror på verksamhetens storlek, men också på vilken utrustning som finns i köket.

En diskmaskin kräver t ex större avskiljare . Råd och anvisningar för fettavskiljare i Eskilstuna kommun. Fettavskiljare kök från alla köp sälj marknader i Sverige. Hitta billigaste Fettavskiljare kök hos AllaAnnonser. Fettavskiljaren ska placeras så att endast avloppsvatten från kök, diskrum och liknande . Fettavskiljaren samlar upp fett och matrester innan spillvattnet från köket når det kommunala ledningsnätet, där fettet kan orsaka igensättningar och driftstopp.

Kvalitet praktiska fettavskiljare underbänk.

Idealisk för användning i små kök, fat fordon, matstån kiosker och andra catering småföretag. VPI fettavskiljare är konstruerade för att behandla varierande. Enligt ABVA (allmänna bestämmelser för brukande av Mjölby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning) får halten .