Europall mått

Posted by

Måttet 8x 12mm standardiseras i hela Europa och kallas EUR. Vid tillverkning av EUR-pall eller SJ-pall krävs att man använder certifierad pallspik . Användningsområde: För tyngre gods 600-1000Kg. Mått på EUR pall varierar baserat på om dina EUR pallar skall . InfoEur-pall AHTDenna pall är godkänd för export, HT gäller internationellt . B-pallFinns även som godkänd för export, HT märkt (ISPM 15) Mått . Finns även som exportgodkänd Heat Treate HT märkt enligt internationella regler (ISPM 15). Mått: 12x 8x 1mm (klossar) Virkestjocklek: mm.

Enhetspallen som då användes hade måtten 12x 8mm och kunde hanteras med. B-pallen (Byggpall) är en ursprungligen en EUR-pall som lämpar sig .

Nytillverkad EUR pall finns både som svensktillverkad och importerad. HTKD godkända och godkända för PÖS pallöverföringssystem. Enhetspallen som då användes hade måtten 12x 8mm och kunde hanteras med truck. Efter krigsslutet fanns ett stort antal lastpall efterlämnade och idén . Mått: 1200x800x1mm Max belastning: 15kg Vikt: kg.

B-PALL B- pallen är en EUR-pall som inte är godkänd. Denna pall håller samma mått som EUR-pallen (120×80) men är något svagare .

Om pallen har någon av dessa defekter så klassifieras den som EUR-Pall B:. Lastpall med eu-mått samt många andra typer av pallar. Varje pallutförande har någon form av kundunik egenskap. Det är efter kundens behov som vi utvecklar . SJ:s (Statens Järnvägar) behov av standardiserade mått i godshanteringen.

Det är en återanvändbar lastpall av trä med måtten 1200×8mm. Pallen är inte längre en godkänd EUR-pall men går fortfarande att transportera på. En EUR pall x x m = kbm. Pallplats Pallplats används för EUR pallar (x m) och motsvarar flakmeter. EUR-pall följer vi de regler som utarbetats av SIS och DNV Inspection AB i samarbete.

Kostnader för hantering av pallar med felaktiga mått och internpallar. A-pall är ett annat namn för godkänd EUR-pall. Den godkända EUR-pallen är den vanligaste palltypen i Sverige. En 20-fotscontainer har elva EUR-platser, plus en halvpallsplats.