Eu lastpall mått

Posted by

En Europapall (i Sverige även känd som SJ-pall) är en sedan 19standardiserad. Måttet 8x 12mm standardiseras i hela Europa och kallas EUR. En lastpall är en platt trä- eller plastkonstruktion som används för att transportera varor, bland annat med gaffeltruck. Användningsområde: För tyngre gods 600-1000Kg. Lastpallen och lastpallsprodukter kom till Europa i samband med USA:s landstigning. Enhetspallen som då användes hade måtten 12x 8mm och kunde . Finns även som exportgodkänd Heat Treate HT märkt enligt internationella regler (ISPM 15).

Mått: 8x 6x 1mm (klossar) Virkestjocklek: mm. Lastpallar ska uppfylla era krav gällande hantering, säkerhet och i vissa fall hygien samt. Har ni behov som kräver specialmått eller virke kontaktar ni oss för vidare.

Lämpar sig för export inom EU eller vid engångstransporter där kravet på . Vi tillverkar alla typer av lastpall, helpall, halvpall, sjöpall och specialmått. Lastpallen kom till Europa i samband med USA:s landstigning i . Vi skapar lastpallar med unika egenskaper som passar era behov. Lastpall med eu-mått samt många andra typer av pallar. EUR-PALL Vanligaste godkända palltypen i Sverige.

Mått: 1200x800x1mm Max belastning: 15kg Vikt: kg.

B-PALL B- pallen är en EUR-pall som inte är . MP Emballage är specialister på europapall! EUR-pallen fungerar i ett bytessystem i hela Europa. Det är en återanvändbar lastpall av trä med måtten 1200×800 . Lastpallar som vi känner dem idag är en svensk uppfinning, kan man säga. Under 1950-talet blev SJ-pallen antagen som standardmått för hela Europa. Pallpoolen köper och säljer lastpallar inom hela Stockholmsområdet.

Denna pall håller samma mått som EUR-pallen (120×80) men är något svagare och kan . Här finns olika storlekar på engångspallar hel o halvpallar och små pallkragar. Depåer för EU och EUR pallar över hela landet snart ett faktum. Detta möjliggör kontroll av flöden för dig som vill köpa eller sälja EU EUR pall smidigt. Du kan bygga och förvandla lastpallarna till helt fantastiska och praktiska möbler.

Allt som behövs är lite fantasi – eller inspiration. Många har upptäckt engångspallens fördelar. Den är miljövänlig, kostnadseffektiv, lämpar sig. En Europapall (i Sverige även känd som SJ-pall) är en sedan 19standardi-serad.