Bygglov altan

Posted by

Om du ska bygga en altan, en uteplats eller ett inglasat uterum kan du behöva bygglov. Det beror på hur du vill bygga och var din fastighet .

Det finns vissa undantag från kravet på bygglov om du har ett en- eller ett tvåbostadshus. Du kan få bygga uteplatser, skärmtak, friggebodar, tillbyggnader, uthus . Bostad Miljö › BygglovCachadLiknandesep. En altan behöver bygglov om altangolvet på något ställe är högre än m från den ursprungliga marken. Behövs bygglov för att bygga en altan runt huset?

Om inte, får man bygga hur stor altan som helst? CachadLiknandeMan behöver inte söka bygglov för altaner som ligger direkt på marken. En altan kräver bygglov om den räknas som en tillbyggna det vill säga om den ändrar . Det är byggnadsnämnden som avgör om du behöver bygglov eller inte. Beslutet tas av politiker i byggnadsnämnden enligt plan- och . Ska du bygga en altan, ett skärmtak eller en skyddad uteplats? Om du har ett en- eller tvåbostadshus kan du få göra detta utan att söka bygglov.

I vissa områden är det tillåtet att göra små förändringar utan bygglov. Om du vill bygga en altan i anslutning till ditt uterum så kan det också kräva bygglov. Du behöver bygglov för en altan om den anses vara en tillbyggnad till den . En altan kräver bygglov om den räknas som en tillbyggnad. Det är främst höjd och utförande som avgör om en altan är en tillbyggnad eller inte.