Bocka plåt fönsterbleck

Posted by

Kanterna på ett fönsterbleck skall vikas upp så vatten leds ut bort från fönstret. JT 5har kapitlet om fönsterbleck om jag inte misstar mig. Du kan hitta hitta hur man bockar på sidan i denna pdf.

Det som saknas från fönsterentreprenören (återstående arbete) är en plåtsmyg som skall sättas på . Hur vika fönsterbleck där fönster möter altandörren? LWg2ql_DveYLiknandemars 20- Överfört av FiskarhedenvillanHär avslutar Magnus det yttre arbetet på fönstren i och med att han monterar fönsterblecket. Så här klipper och bockar du fönsterbleck. Vik försiktigt upp gaveln längs den streckade linjen så att plåten i innerhörnet . Gavel i fönsterbleck kan göras enligt vidstående bilder 1-4.

Börja med att klippa till rätt läng lägg till mm än längden på spåret i fönsterkarmen.

Haka fast snäppkupans bakre bockade kant i rän- nans bakre. På bilflaket fanns många verktyg, färdigbockade plåtar, falsolja, skruvar och … …färdigbockade fönsterbleck från verksta´n med olika längder . Under 1980-talet utvecklades flertalet av byggnadsplåtslagerierna i Sverige till . I garneringsarbeten ingår exempelvis fönsterbleck, krönbeslag, fasadlister och . Kapa till blecket i fodrets mått plus mm och bocka plåtflikarna likadant som på fönsterblecket. Om du monterar blecket på en stående lockpanel lyfter du . Underbläcket tätar underkanten på fönster så att det inte regnar in. Om du klipper och monterar fönsterblecket korrekt leder det bort regnvatten från både fönster och fasad. Om jag köper stålplåt, hur bockar jag den?

Det är inte svårt att själv vika och montera ett fönsterbleck. Beslag för montering i fönstrets nederkant. Plåt bör du köpa av en riktig plåtslagare, så får du rätt kvalitet och rätt tillbehör. Vi på Johanssons Plåt har specialiserat oss på tak- och väggplåt med tillbehör . Hur gör snickaren – Montering av fönsterbleck.

Här avslutar Magnus det yttre arbetet på. Slöjdvargen visar ett klurigt sätt att bocka plåt. Material och utförandeföreskrifter för plåtarbeten.