Anslut avfuktare bruksanvisning

Posted by

Anslut en lämplig slang (innerdiameter mm) och dra. Effektiv luftavfuktare som är lämpad för utrymmen in storleksordningen 35-m². Avfuktaren har elektronisk luftfuktighetssensor, justerbar luftfuktighet och extern . Anslut apparaten till en egen strömkrets. Om avfuktaren är mycket smutsig, använd ett neutralt rengörningsmedel.

Anslut en kondensvattensalng med 13mm innerdiameter, enligt bild. Det sitter en slang-anslutning på baksidan av den och där har jag kopplat in en slang. Men den stängs ändå av för att tanken blir full. ANSLUTNING AV KONDENSSLANG Anslutning av kondensslang Hål för anslutning av kondensslang 1)Ta ut kondensvattenkärlet ur avfuktaren, och . Läs bruksanvisningen noga innan du använder luftavfuktaren.

Sänk inte ner avfuktaren i vatten eller andra vätskor. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Gratulerar till din nya CANVAC QAIR Luftavfuktare! Anslut aldrig apparaten till ett eluttag med felaktig spänning. Avfuktaren reglerar rumsfuktigheten mellan ca -. KONTINUERLIG Avfuktaren arbetar kontinuerligt.

Anslutning av termostat T-för offentlig miljö till extern. Anslut en mm slang till röret på undersidan av avfukta- ren. Anslut avfuktaren till ett jordat eluttag. Avfuktaren arbetar bara när rummets luftfuk- tighet överstiger ditt inställda värde.

Använd endast start- och stoppfunktionen på manöverpanelen, slå aldrig på eller stång av avfuktaren genom att sätta i och dra . Jag tänkte att det skulle gå bra att ansluta den via en timer som bryter strömmen . För att undvika att vattnet fryser, använd inte avfuktaren om. För effektiv drift ska avfuktaren placeras med rekommen-. Förvara eller installera aldrig avfuktare där den kan utsättas för vatten. Manipulera inte med avfuktarens kontroller. När du väljer en Wood’s avfuktare kan du vara säker på att du. Om du har en avfuktare som inte fungerar korrekt kan problemet vara tillräckligt enkelt för dig att fixa på egen hand.

Anslut vakuum s borste till slangen , och använda den för att rensa bort förångaren rullar inuti avfuktaren. Om anslutningskabeln skadas måste den bytas av en fackman eller motsvarande kvalificerad.