Allmän ställningsutbildning

Posted by

För att minska antalet olyckor och för att öka medvetandet om vad man bör tänka på vid arbete med ställningar finns fr. Allmän ställningsutbildning motsvarar kraven för ställningar med arbetshöjden upp till meter. Syftet med denna utbildning är att öka kunskap och medvetenhet . Gör utbildningen på smartphone, surfplatta eller dator 3. Teoretisk utbildning beståande av självstudier samt kursdag med avslutande prov. Allmän Ställningsutbildning gäller upp till meter.

Målet är att bli behörig och få goda kunskaper för att använda och hantera ställningar, upp till meter, enligt . Vår instruktör är utbildad av Entreprenörsskolan (BI) för Allmän ställningsutbildning och Säkra lyft och kunskapsprovet är utarbetat och fastställt av BCA . Allmän ställningsutbildning motsvarar kraven för ställningar med arbetshöjden upp till. Vår ställningsutbildning vänder sig till alla som bygger, ändrar eller .

Vi erbjuder allmän ställningsutbildning för arbeten på 2-meters höjd. Kursen vänder sig till dig som ska montera, justera och demontera ställning eller leda . Den som arbetar med ställningshöjder på 2–meter ska ha genomgått allmän utbildning. Den som leder eller övervakar arbetet ska ha minst samma . Utbildningen ger arbetstagaren kompetens för att förhindra antalet olyckor och för att öka medvetandet om vad man bör tänka på vid . Skotta säkert, undvik olyckor på arbetsplatsen. Erbjuder höghöjdsutbildning och allmän ställningsutbildning vid arbete nära byggnadsställningar.

I samarbete med Leja Maskin erbjuder vi kurs i ställningsbyggnad för föjande typer : Arbetsplan max m . STÄLLNINGS-UTBILDNING – ALLMÄN 2-meter. Utbildningen vänder sig till alla som uppför, river eller väsentligt förändrar en byggnadsställning. Om Ni vill ha hjälp med ett utbildning kontakta Micke Trygg eller Gunnar Wändell. Tisdag, februari 201 A-spect, Stockholm.

En byggnadsställning är en tillfällig konstruktion som används vid arbeten genom bygg, underhåll, reperation.