Adr 1 3 utbildning pris

Posted by

Pris per kurs beror på vilken årslicens som registrerats. Kompetensförsörjning erbjuder ADR stycke, Klass Tank och 1. Du kan sortera utbildningarna på pris, ort, längd och typ av utbildning.

Efter godkänd utbildning utfärdas ett ADR – intyg som gäller i fem år. Anställda ska vara utbildade i enlighet med 1. Under vår endagskurs lär du dig om ADR 1. Europagemensamt regelverk för transport av farligt gods. ADR utbildning med målet att ge förare de grundläggande kunskaper som. Utbildning för personer delaktiga vid transport av farligt gods – Kontakta oss för mer information.

Med e-learning är det enkelt, snabbt och billigt att utbilda stora grupper medarbetare inom farligt. Vi har också en färdig webbaserad utbildning enligt ADR, 1. Priser varierar beroende på vilken typ av ADR-utbildning det är, samt ort. UtbildningsKraft samarbetar med professionella och certifierade ADR-kursledare i hela Sverige. Utbildning för transport av “värdeberäknad mängd” (ADR utbildning).

Utbildningen Vägtransport av farligt gods, är en så kallad 1. Innehållet i utbildningen följer kraven i ADR-S kapitel 1. I priset ingår fika, lunch, kursdokumentation samt kursintyg. För medlemsföretag är kostnaden per deltagare 6kr exkl moms inklusive utbildningsbevis i kreditkortsformat. Alla personer som är involverade i transport av farligt gods ska ha fått en s k 1. Förutom krav på förarutbildning föreskriver ADR-S och RID-S att all personal som är delaktig i transport av farligt gods ska ha utbildning för de uppgifter .