Aco nordic fettavskiljare

Posted by

Fetthaltigt vatten utgör en allvarlig fara för funktionen i avloppssystem. Fett och olja avsätts tillsammans med andra avfallsprodukter på rörens innerväggar, vilket . Enligt SS-EN 1825-finns det tre metoder för dimensionering av fettavskiljare: ACO dimensioneringsverktyg för fettavskiljare erbjuder flera olika sätt att beräkna .

ACO Nordic AB tillhandahåller säkra och effektiva lösningar för hantering av dagvatten, avloppsvatten och spillvatten. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation. Fettavskiljare MIRI FLEX-R är konstruerad för behandling av fetthaltigt avloppsvatten från livsmedelsindustrier, storkök, restaurangeroch bagerier enligt SS-EN . ACO Box Concept – avskiljarpaket för inomhusinstallation. Kompletta avskiljarpaket för enkel installation för inomhusinstallation. ACO Miri Mobil fettavskiljare från ACO Nordic AB.

Fettavskiljare avsedd för tillfällig installation.

Fettavskiljaren är konstruerad enligt SS-EN 1825-för . ACO Miri Inox 220-R fettavskiljare från ACO Nordic AB. Fettavskiljare av rostfritt stål för för behandling av fetthaltigt avloppsvatten från lokaler där hantering av . ACOttm har marknadens mest kompletta program av flödestestade och typgodkända fettavskiljare. MIRI Larm typ DUO och skikt- och dämningslarm för olje- och fettavskiljare. Kontruktion MIRI Larm är en komplett elektronisk utrustning för övervakning av . Matavfallssystem Sverige AB och ACO-Nordic startar samarbete kring.

ACO-Nordic – Europas ledande leverantör av fettavskiljare och . Varför kräver vi att fettavskiljare installeras? Ladda ner blanketten anmälan om fettavskiljare, som finns på denna sida. ACO Nordic AB erbjuder innovative systemlösningar inom. Title: ACO Produktkatalog VVS, Author: ACO Nordic, Name:. Jämförelse av fettavskiljare i plast (GAP och PE ) Uppgifter hämtade från. Prestandadeklaration från ACO Nordic är inget CE certifikat men de intygar att CE . PLACERING Fettavskiljare ECO MOBIL skall placeras frostfritt i ett väl.

MIRI Mobil fettavskiljare är avsedd för behand-. Fettavskiljare LIPUMAX P-B är flödestestad enligt SS-EN 18vid .