Aco fettavskiljare

Posted by

Fetthaltigt vatten utgör en allvarlig fara för funktionen i avloppssystem. Fett och olja avsätts tillsammans med andra avfallsprodukter på rörens innerväggar, vilket .

Enligt SS-EN 1825-finns det tre metoder för dimensionering av fettavskiljare: ACO dimensioneringsverktyg för fettavskiljare erbjuder flera olika sätt att beräkna . ACO Nordic AB tillhandahåller säkra och effektiva lösningar för hantering av dagvatten, avloppsvatten och spillvatten. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation. Fettavskiljare MIRI FLEX-R är konstruerad för behandling av fetthaltigt avloppsvatten från livsmedelsindustrier, storkök, restaurangeroch bagerier enligt SS-EN . Tillvalspaket Nivålarm och Provtagningsbrunn Mark uppgraderar markinstallerade fettavskiljare till att klara kommuners och VA-verks krav på att nivåövervaka .

ACO Miri Mobil fettavskiljare från ACO Nordic AB. Fettavskiljare avsedd för tillfällig installation. Fettavskiljaren är konstruerad enligt SS-EN 1825-för . Fettavskiljarpaket Serveringsmiljö Inomhus är avsett för installation på spillvattenledning från små . ACO Box Concept, fettavskiljare för serveringsmiljö. Provtagningsenhet och larm för fettavskiljare inomhus.

ACO Box Concept – avskiljarpaket för inomhusinstallation. Kompletta avskiljarpaket för enkel installation för inomhusinstallation. Visningsformat: ACO, Box Concept Fettavskiljare, med betäckning och hals, 110mm. ACOttm har marknadens mest kompletta program av flödestestade och typgodkända fettavskiljare.