Synkron vs asynkron motor

Posted by

Dess rotor roterar synkront med den tillförda växeleffektens frekvens till skillnad från till exempel en asynkronmotor. Varvtalet n, i varv per minut, bestäms av . En asynkronmotor är en elektrisk motor för vilken rotorns varvfrekvens är.

Det synkrona varvtalet, det varvtal med vilket motorns magnetfält roterar i varv per . En vanlig synkronmotor startar inte direkt av sig sjalv då den ansluts till. Rotorn kommer alltså att rotera en vinkel v (belastningsvinkeln) bakom det roterande . När det gäller stora motorer kan ABB:s kunder välja mellan synkronmotor eller asynkronmotor. De är lämpade för olika användningsområden, har olika rotorer . Skillna Synkron- och Asynkrongeneratorer Fysik, matematik och teknologi: allmänt. Asynkronmotorn består liksom alla elmotorer av en stator och en rotor.

Synkronmotorer har kommit att bli allt mer betydande inom industrin pga. De båda huvudgrupperna är asynkron- och synkronmotor vilka har fått sitt namn efter hur rotorn roterar. Detta kallar vi motorns synkrona varvtal, ett varvtal som är synkront med elnä- tets. Om inte motorn belastas med kW utan avger en lägre effekt, så blir . Synkronmotorn ger fullt vridmoment vid det synkrona varvtalet vilket ger motorn den.

En asynkronmotor är en roterande elektrisk maskin där rotorns varvtal är asynkront med.