Mått på lastpall

Posted by

En Europapall (i Sverige även känd som SJ-pall) är en sedan 19standardiserad. Måttet 8x 12mm standardiseras i hela Europa och kallas EUR. En lastpall är en platt trä- eller plastkonstruktion som används för att transportera varor, bland annat med gaffeltruck.

Användningsområde: För tyngre gods 600-1000Kg. Finns även som exportgodkänd Heat Treate HT märkt enligt internationella regler (ISPM 15). Nytillverkad EUR pall finns både som svensktillverkad och importerad. HTKD godkända och godkända för PÖS pallöverföringssystem.

Vi lagerför normalt följande nya lastpallar. Större kvantiteter levereras direkt från fabrik i Sverige. Lastpallen och lastpallsprodukter kom till Europa i samband med USA:s landstigning.

Enhetspallen som då användes hade måtten 12x 8mm och kunde . Mått: 12x 8x 1mm (klossar) Virkestjocklek: mm. Mått: 1200x800x1mm Max belastning: 15kg Vikt: kg. B-PALL B- pallen är en EUR-pall som inte är godkänd.