Lyftstroppar besiktning

Posted by

Därefter behövs ett underhåll i form av besiktning, kontroller och instruktioner för. Kriterier vid besiktning och kassering av lyftkättingar. Besiktning och fortlöpande kontroll av band- och rundslingor.

Att beakta vid lyft Lyftkättingar Konstruktion Kätting Delar Kriterier vid besiktning och kassering av lyftkättingar Vajerstroppar Allmänt Kriterier vid besiktning och . Med lyftanordning menas en anordning för att lyfta och sänka last. Certex besiktning kan hjälpa er att kontrollera lyftredskap, utföra besiktning av fallskyd linröntgen och sprickindikering. Helhetslösningar inom lyft, stållinor och service. Allmänt: Vita bandstroppar speciellt framtagna för lyft av båtar.

Det är viktigt att lyfthjälpmedel kontrolleras och underhålls så att slitage och fel upptäcks och . KudoZ) Swedish to English translation of Lyftstroppar: lifting slings.

Förebyggande underhåll är betydligt effektivare och billigare på sikt än att invänta haverier och därefter serva och reparera . Lyftlinor och lyftstroppar som används för att lyfta eller fira laster ska . Det är traversförarens ansvar att se till att lyftstroppar och linor är intakta och inte . Vara noggrann med att rengöra flaket; Okulär besiktning av flaket att detta är utan skador. Vara noga med att ha klassade och hela lyftstroppar och kätting. Okulär besiktning av flaket för att säkerställa att det inte är skadat.

Kranlyft av båt får endast genomföras med lyftstroppar som är godkända vid. Frågan väcktes om besiktning av lyftok och lyftstroppar samt inköp av två lyftkrokar. Beslöts att Pehr-Ola pratar med Duvander om besiktning samt att Pontus. Utrustningen skall genomgå årliga besiktningar av ombordanställd med minst. Observera kassationsnormer för stållinor och lyftstroppar.

Kontrollera att eventuella dispenser gäller. Lyftanordningars besiktning och märkning, Gamla lyftstroppar skrotades. Brandsläckares funktion och placering, Mont.