Besiktning portar

Posted by

På motordrivna portar utför Inspecta förstabesiktning, återkommande besiktning samt revisionsbesiktning efter ombyggnad eller ändring. Här kan du som äger en hiss, motordriven port, rulltrappa eller skidlift. Besiktning av hissar, rulltrappor, motordrivna portar m.

SMP är ackrediterade för besiktning av samtliga . Denna förordning gäller portar, dörrar, galler och grindar som finns på. Vid första besiktning skall riksprovplatsen kontrollera att porten har utförts på ett . Särskilda krav för motordrivna portar och liknande anordningar. Särskilda regler för återkommande besiktning av linbanor och släpliftar. Porten kostar även energi och pengar på grund av drift, underhåll,. Lagkrav på besiktning av manuell port finns inte, endast föreskrifter, bland annat i .

Besiktning av motordrivna portar regleras i en föreskrift från Boverket. Besiktningarna skall utföras av ett ackrediterat kontrollorgan. Som fastighetsägare, samfällighetsförening eller bostadsrättsförening ansvarar man för att fastigheterna är . DEKRA är godkännda av SWEDAC och Boverket för att få utföra besiktningar av bland annat Hissar, Portar och Rulltrappor.