Zirkoniumdioxid

Posted by

Zirkoniumdioxid är en keram som består av zirkonium och oxygen (ZrO2). Vid rumstemperatur har partiellt stabiliserad zirkoniumdioxid hög brottseghet, .

Zirkoniumdioxid-baserade rekonstruktioner fungerar … men designen är viktig för hållfastheten. Det nya, lovande keramiska materialet inom oral protetik, zirkoniumdioxid (zirkonia) har nu funnit sin plats inom odontologin. Finns i naturen i oren form samt erhålls syntetiskt som en . Tandtekniker Przemek Seweryniak och tandläkare Patrick Mofors anser båda att zirkoniumdioxid är ett bra material som ger fina kronor och .

De flesta implantat som används idag är framställda i titan men implantat av zirkoniumdioxid blir allt vanligare. Zirkoniumdioxid förekommer i stabiliserad och partiellt stabiliserad form. Utmärkande egenskaper (vid rumstemperatur) för den partiellt stabiliserade ZrO(PSZ) .