Värmeväxlare ventilation

Posted by

Den värme som finns i bostaden, oavsett var den kommer ifrån, ska inte släppas rakt ut. En ventilationsväxlare, sk FTX, behandlar enbart ventilationen i ett hus. Den ser till att den varma utgående luften växlar över sin energi till den inkommande .

Miniventilation är ett effektivt och ekonomiskt sätt att förbättra luftkvaliteten. FTX aggregat, värmeåtervinning och köksfläktar till privatpersoner, föreningar och företag. Liknandejuli 20- Den roterande värmeväxlaren överför både värme och kyla, samt vid. FTX – HERU 2T EC med roterande värmeväxlare . Med en ventilationsvärmeväxlare kan du ventilera huset med stängda fönster.

Värmeväxlare är en lösning, för att överföra värme från ett medium till ett annat. Mekanisk frånluft med värmeåtervinning, kan kallas FX-ventilation men också FVP-system.

Lösningen: Marley Friskluft-värmeväxlare för energieffektiv ventilation. Därvid värmer den förbrukade luften som strömmar ut den friska luften som strömmar in. Letar du efter ventilation med värmeväxlare? Ventilationsaggregat med roterande värmeväxlare är den bästa lösningen för ventilationens värmeåtervinning. Man brukar använda värmeväxlare för att kunna bibehålla värme vid ventilation eller för passiv kylning.

Värmeväxlare används i ventilationssystem som finns i . Ventilationsaggregatet Canvac Q Air V2ger dig en bättre inomhusluft med sin unika inbyggda värmeväxlare.

Företaget tillhandahåller allt som berör ventilation. I vår shop hittar du inte bara renodlad ventilationsprodukter, som ventilationsaggregat och värmeväxlare, . FTX- ventilation med värmeväxlare ger värmeåtervinning av ventilationsluften. FTX-system värmer upp huset med hjälp av värmeväxlare. Ventilation med värmeåtervinning innebär att den uppvärmda luften i rummet passerar genom ett ventilationsaggregat som är försedd med värmeväxlare. Det här bör du tänka på inför en installation av FTX-ventilation.

Roterande värmeväxlare eller plattvärmeväxlare? Från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning går under förkortningen FTX – system. FTX – system är det mest effektiva systemet idag då man använder . En värmeväxlare används för att överföra värmeenergi från ett medium till ett annat. Den används med fördel i hus för att återföra värmen i ventilationssystem. Läs mer och ladda ner allt om EXHAUSTOs Ventilationsaggregat med korsströmsvärmeväxlare för värmeåtervinning med minimal luktöverföring – VEX10 . Låt oss hjälpa dig ta hand om dina mekaniska komponenter som värmeväxlare och fläktar!

Med vårt kunnande kommer du att få bättre ekonomi i din ventilation.