Vakuumtorkning

Posted by

Vakuumtorkning Vid vakuumtorkning kokar man bort vattnet från träet. Virket placeras in en tryckkammare där det omgivande trycket sänks, därmed sänks även . Svar på frågan: vad betyder vakuumtorkning?

Avlägsnande av vätska från ett fast material med hjälp av vakuum. Torkning med vakuum används ofta när produkter är känsliga för värme (orsakar oxidation), . Vi bygger vakuumsystem för vakuum-torkning, urgasning och flyghöjdssimulering mm. Skräddarsydda lösningar för torkning av fasta material genom indirekt och direkt teknik. Ibland ställs inte enbart krav på renhet utan även på torrhet och godstemperatur.

Vakuumugn för torkning av sköljvattenrester. Kan erhållas som separat enhet eller inbyggd i tvättanläggningen.

Vakuumtorkning är en process där tygerna torkas i en omgivning med reducerat tryck, varvid den värme som krävs för sänker en snabb .