Vad är en magnet

Posted by

En magnet är en kropp som ger upphov till ett magnetfält. Man skiljer på permanentmagneter, som ger ett konstant magnetfält, och elektromagneter, som bara . Vad är maxhastigheten för ett fallande föremål?

Första magneten upptäcktes på 1100-talet i form av en kompassnål, kompasser användes då som hjälpmedel till sjöss . Genom att råämnet, som ska bli en magnet, utsätts för ett mycket starkt magnetfält. Råämnet måste vara av ett material som går bra att magnetisera, till exempel . Då uppstår ett magnetiskt fält omkring föremålet och vi har fått en magnet. Om man placerar en bit järn i det magnetiska fältet kring en magnet påverkas järnbiten . Vad är en magnet och hur fungerar den egentligen? Vi träffar den grekiske fåraherden Magnes som enligt myten var den som upptäckte magnetismen, och hör .

Krafterna som magneter utövar på varandra liknar de elektriska krafterna – nordpol. Man vet inte vad som skapar magnetfältet:. Vi börjar med att titta på hur en vanliga magneter fungerar du vet ju att en . Det vad man använder en kompas till att den pekar mot norr- . Vad kallas det när två magneter stöter ifrån varandra? I princip är alla atomer små magneter, men i de allra flesta ämnen är de atomära magneterna slumpmässigt orienterade, så att deras .