Truckladdning

Posted by

Enligt Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) kap. Brandrisken är stor vid truckladdning som utförs på ett oaktsamt sätt. Skadeförebyggande åtgärder minskar risken för brand vid truckladdning. Vid laddning av batterier kan vätgas bildas. Vätgas är en brandfarlig gas som lätt kan antändas i blandning med luft och orsaka explosion.

När man laddar blybatterier bildas vätgas som tillsammans med syre blir s. Vid en truckladdningsstaion eller annat arbetsställe med syror behvöer du minst minuters ögonskölj.

Truckladdning ska därför ske på särskilt markerad plats eller i ett särskilt rum försett med god ventilation. En webbshop där du hittar alla sorters batterier och laddare,från klocka till truck. Riktlinjer för ventilation vid truckladdning Vid tillfällen då ej allmänventilationen är igång ska det erforderliga ventilationsflöde som laddningsstationen kräver i . Felaktig laddning förkortar batteriets livslängd. Laddning består av huvudladdning och efterladdning där . Många organisationer beskriver sin tolkning av lagar, förordningar och råd i särskilda PM. I detta forum samlas dessa PM sorterat per kategori. Du kan använda några olika sätt för att komma till sidan du letar efter: Gå till startsidan genom att klicka på vår logotype i övre vänstra hörnet.

Finns det något krav att uttagen skall vara blockerade i ett rum avsett för batteriladdning. Rummet är en uppställnings plats för truckar.