Transportstyrelsen

Posted by

Som en del i uppdraget att ta fram en nationell strategi för omställningen till fossilfrihet har Energimyndigheten tillsammans med Transportstyrelsen och ett antal . Ställ gärna din fråga via Transportstyrelsens kontaktformulär.

Aktuell svarstid till kundtjänst körkort hittar du på transportstyrelsen. Kontaktuppgifter till Transportstyrelsen och Vägverket. Med hjälp av Transportstyrelsens app kan du både utföra tjänster och få information om ditt eller dina fordon direkt i din . När du har fått hem grundhandlingen (ansökan om körkort) av Transportstyrelsen, tar du med den till något av Trafikverkets förarprovskontor (se nedan). Transportstyrelsen (TS) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Näringsdepartementet och har till huvuduppgift att svara för regelgivning, .

Vi är en statlig myndighet som arbetar med frågor inom järnväg, luftfart,.