Tjänstemannarollen

Posted by

Modul: Tjänstemannarollen och ett offentligt etos. Diskussionen om vad som kännetecknar en god förvaltningskultur har länge varit intensiva, och på senare tid . En kvalitativ studie av ett nedifrån perspektiv.

Den här artikeln beskriver denna problematik och diskuterar hur tjänstemannarollen kan utvecklas och kontrolleras på delvis nya sätt. Rapportens syfte är att studera uppfattningar om handläggarskap, tjänstemannaroll, regelverk och metoder bland Försäkringskassans handläggare inom . En rapport om den offentliga sektorns kravkonflikter ur skolledares och pedagogers perspektiv. Välkommen till samtal om politiker- och tjänstemannarollen. Juseks forum för debatt om offentlig sektor. Offentlig verksamhet är beroende av ett väl fungerande . Jag har i många år jobbat på myndighet och får ibland frågan om det inte är jobbigt att fatta beslut som påverkar .

Här beskriver vi temat och hur vi ser på uppgiften. Skriven av Administratör Reglab 2012-08-31 .