Skyliftutbildning

Posted by

Vi har utbildning i Skylift och Saxlift direkt på företaget eller i våra lokaler i Skara. Liftutbildning till både företag och privatpersoner. Utbildning för travers och skylift i Gävle.

Vi är ackrediterade av Liftutbildningsrådet att genomföra liftutbildningar enligt SS-ISO 18878:2004. Vi har även utbildningar för liftar, heta arbeten, travers, säkra lyft och säker lastkoppling. Många olyckor inträffar vid arbete med mobila arbetsplattformar. Fel hantering eller bristande kunskap om riskerna är ofta orsaken.

Vår liftutbildning ger dig teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. Liftutbildningen resulterar i körkort för skylift. Liftutbildarna ger Dig fler olika alternativ för utbildningstid.

Om inget passar så skräddarsyr vi Din utbildning. LiftarLiftutbildning LiftarLiftutbildning . Skyliftutbildning grund Mobila Arbetsplattformar. Vi har två varianter på liftutbildning som följer LLPliftläroplanen. Skyliftutbildning – skyliftutbildning, adr, adr-utbildning, lastbilskörkort, truckutbildning, ykb, yrkesförarutbildning, busskörkort, c – företag, adresser, telefonnummer.