Provtagningsvagn

Posted by

Provtagningsvagn Bilden visar 050-20och 050-2011. Bilden visar vagn 050-20och skrivskiva 050-2011.

Keisi – provtagningsvagnen, som har framtagits i samarbete med professionella inom hälsovården, medför smidighet vid rutiner i provtagningsrummen på . Flexivagnen är i standard utförande försedd med: Avlastningsskiva; st medicinbrickor; . Provtagningsvagn med fäste för skrivskiva med brickor, utdragbara fackindelade lådor och plastbehållare. Provtagningsvagn, två brickor två fackindelade lådor. Provtagningsvagn med fäste för skrivskiva med brickor, utdragbara fackindelade lådor .

Vi utvecklar och tillverkar stabila och lättmanövrerade rullbord anpassade till transportvagnar, instrumentbord och provtagningsvagnar.