Polygon avfuktning

Posted by

Svensktillverkad effektiv avfuktare för torkrum. Torkrummet är en av fastighetens största energislukare.

Med en avfuktare sänker Du dina energikostnader och höjer . Torkrumsavfuktare som ger ett mycket högt luftflöde, sänker dina energikostnader samt höjer torkeffektiviteten. A 1är unik på marknaden med ett miljövänligt, . Torkning av kläder kan vara kostsamt och tidskrävande. Avfuktningsaggregat av kondensationstyp, avsedd för torkrum.

Kondenserar fukten och vattnet leds till . Contra 20luftavfuktare Service genomförd av servicetekniker Fint skick Teenexas luftavfuktare är effektiva, ekonomiska och ger absolut . Polygon och AK-konsult erbjuder tjänster för skadebegränsning inom fukt- och vattenskador, konsulttjänster för inomhusmiljö samt temporär klimatkontroll. Tillhandahållande av tjänster för åtgärdande av fukt- och vattenskador såsom avfuktning, besiktning, temporär klimatkontroll, fuktutredning samt rådgivning. Polygon Sverige och AK-konsult hanterar vattenskador, konsulttjänster, temporär klimathållning och läcksökning. Polygon och AK-konsult är ledande på sina . Polygon Sverige AB erbjuder servicetjänster inom vattenskadesanering, brandskadesanering, läcksökning, industriell avfuktning, fuktutredning, fuktkontroll, . Avfuktning – avfuktning, mögelsanering, fuktsanering, fuktskador, hussvamp, luktsanering, asbestsanering,. Avfuktning – avfuktning, mögelsanering, fuktsanering, fuktskador, hussvamp, luktsanering, asbestsanering.

Munters är din professionella leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling. Vår expertis hjälper dig att hitta rätt lösning för avfuktning och .