Palette faktura

Posted by

Palette is a market leading provider of financial process automation software with over 5customers worldwide. Automatiserar leverantörsfakturahanteringen – Minskad manuel hantering, bättre kontroll och snabbare flöden – Unik matchning mot inköpsorder . PaletteArena (Palette) är Sveriges lantbruksuniversitets elektroniska fakturahanteringssystem. I april 20uppgraderade Sveriges lantbruksuniversitet sitt elektroniska fakturahanteringssystem PaletteArena (Palette) från version 5. Denna handbok beskriver hur du arbetar i Palette. Bland annat får du lära dig hur du gör för att logga in, hur du granskar en faktura, godkänner . Effektivisera vardagen genom att använda er av vår tjänst för att ta emot e-fakturor.

Att ta emot en e-faktura är snabbt enkelt och effektivt!